TIPS: Mudah Mendapatkan Jodoh !!

TIPS MUDAH BERTEMU JODOH ...

Bismillahir-Rahmaanir-Rahim ...

Jodoh sudah ditakdirkan Allah,
jodoh anda tidak akan kemana-mana
dan akan datang jika waktunya tiba.
Tugas anda hanyalah berusaha &
berdoa untuk segera menjemput
jodoh anda.

Jangan berputus asa dan bersabarlah
dalam menjemput jodoh yang telah
ditetapkan Allah.
Allah memberikan pilihan dalam
memberikan jodoh untuk anda.
Pertama, cepat mendapatkan jodoh.
Kedua, lambat mendapatkan jodoh.
Ketiga, menunda mendapatkan
jodoh sampai bertemu jodohnya
diakhirat kelak.

Apapun pilihannya jodoh yang
ditentukan Allah, itulah yang terbaik
bagi anda.
Lantas bagaimana cara mudah
bertemu jodoh?
Cara cepat bertemu jodoh adalah
Perbaikilah diri dan tingkatkan
ketaqwaan anda kepada
Allah.Terkadang tanpa kita sadari,
kita mendikte Allah tentang jodoh
kita.
Ketika datang seseorang yang
mendekati kita untuk membangun
hubungan yang serius mewujudkan
keluarga sakinah, kita terburu-buru
menolaknya, kerana tidak sesuai
dengan yang kita inginkan.

Cobalah, bila memang ada yang
hendak serius tidak serta merta
untuk ditolak namun
dipertimbangkan terlebih dahulu
sekaligus berdoa memohon petunjuk
Allah, bisa jadi orang itu yang
memang yang dikirim Allah untuk
jodoh anda.

Berprasangka baiklah pada Allah dan
berprasangka baiklah kepada
siapapun yang memang hendak
berta'aruf dengan anda.
Bisa jadi seseorang yang kita anggap
buruk, dia adalah baik untuk kita
dan yang kita anggap baik, dia
adalah orang yang buruk untuk kita.

Maka mohonlah yang terbaik
menurut Allah maka terbaik pula
untuk kita.

Wallahua’lam bish Shawwab ....
Doa memohon diberi pasangan
hidup yang dicintai Allah

َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ َﻝﺎَﻗ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ- ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ
ﻢﻠﺳﻭ
َﻥﺎَﻛ ِﺀﺎَﻋُﺩ ْﻦِﻣ َﺩُﻭﺍَﺩ ُﻝﻮُﻘَﻳ
ﻰِّﻧِﺇ َّﻢُﻬَّﻠﻟﺍ َﻚَّﺒُﺣ َﻚُﻟَﺄْﺳَﺃ َّﺐُﺣَﻭ ْﻦَﻣ َﻚُّﺒِﺤُﻳ
َﻞَﻤَﻌْﻟﺍَﻭ ﻯِﺬَّﻟﺍ ﻰِﻨُﻐِّﻠَﺒُﻳ َّﻢُﻬَّﻠﻟﺍ َﻚَّﺒُﺣ ْﻞَﻌْﺟﺍ
َﻚَّﺒُﺣ َّﻰَﻟِﺇ َّﺐَﺣَﺃ ْﻦِﻣ ﻰِﺴْﻔَﻧ
ﻰِﻠْﻫَﺃَﻭ َﻦِﻣَﻭ ِﺀﺎَﻤْﻟﺍ .ِﺩِﺭﺎَﺒْﻟﺍ
َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ َﻥﺎَﻛَﻭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ
ﻢﻠﺳﻭ
ﺍَﺫِﺇ َﺮَﻛَﺫ َﺩُﻭﺍَﺩ ُﺙِّﺪَﺤُﻳ ُﻪْﻨَﻋ َﻝﺎَﻗ َﺪَﺒْﻋَﺃ َﻥﺎَﻛ
ِﺮَﺸَﺒْﻟﺍ .

“Rasulullah saw bersabda, diantara
doa nabi daud adalah :

“Ya Allah sesungguhnya aku
memohon kepadaMu cintaMu
dan cinta orang-orang yang
mencintaiMu
dan aku memohon kepadaMu
perbuatan yang dapat
mengantarkanku kepada cintaMu.
Ya Allah, jadikanlah cintaMu lebih
kucintai daripada diriku dan
keluargaku serta air dingin.

” Dan bila Rasulullah mengingat nabi
Daud
beliau menggelarinya sebaik-baik
manusia dalam beribadah kepada
Allah.”
(HR. at Tirmidzi dari Abu
Darda/3828)

No comments for "TIPS: Mudah Mendapatkan Jodoh !! "


=> CLOSE ADS KLIK 2X <=